Letní učebna 

Den   čas čas čas čas
3.7. Erika 11:45-12:30      
 4.7. Marcela 8:30-12:00 16:00-19:00    
11.7. Marcela 8:30-10:00 11:00-13:00    
17.7. Erika 11:45-12:30      
           
           
  Manu-Navrátilová        
  Manu-Jakubikova        
  Manu-Mikulecka        

LETNÍ KURZ  -  ČERVENEC 2019

 

 60min. čas  8.07.-12.07.    5x klavírní lekce 15.07.-19.7.    5x klavírní lekce  22.07.-26.07.   5x klavírní lekce Pozn.:
01. 8:00
9:00

11.7. Marcela

___

___

 
02. 9:00
10:00

11.7. Marcela

___

___

 
03. 10:00
11:00

  ___

___

___

 
04. 11:00
12:00

11.7. Marcela

       17.7.        Erika

___

 
05. 12:00
13:00

11.7. Marcela

    17.7.       Erika    

Do.PavelZ   ManuelaDvorská

 
06. 13:00
14:00

ManuelaDvorská

Ry.EvaZ     ManuelaDvorská

     Ry.EvaZ       ManuelaDvorská

 
07. 14:00
15:00

  Ha.Natálie     5xManuelaDvorská45min.

Ha.NatálieZ  4xManuelaDvorská45min.

      Tr.Viki        IgnácDvorský

 

08. 15:00
16:00

Tr. Mia   ManuelaDvorská

Fu.PetrZ       ManuelaDvorská

    Ph.Erik   ManuelaDvorská

 
09. 16:00
17:00

Ze.PetraZ      ManuelaDvorská

Ze.PetraZ   ManuelaDvorská

    Va.Tomáš ???   ManuelaDvorská 

 
10. 17:00
18:00

Ná.ŠárkaZ   ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

Ná.ŠárkaZ   ManuelaDvorská

 
11. 18:00
19:00

Pl.Tomáš   ManuelaDvorská

Pl.Tomáš   ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
12. 19:00
20:00

Th.LeDoZ    ManuelaDvorská

Th.LeDoZ   ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 

LETNÍ KURZ  -  SRPEN 2019

 60min.   čas   29.07.-2.08. 5x klavírní lekce 5.08.-9.08.  5x klavírní lekce 12.08.-16.8. 5x klavírní lekce 19.08.-23.08. 5x klavírní lekce   pozn.:    
01. 8:00
9:00

___

___

___

___

 
02. 9:00
10:00

___

___

___

___

 
03. 10:00
11:00

ManuelaDvorská

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
04. 11:00
12:00

  Pa.Ša.ZuzanaZ ???   ManuelaDvorská7x

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

  Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
05. 12:00
13:00

Do.PavelZ   ManuelaDvorská  

Dv.KlaraZ   .MarcelaŠkabroudová

Dv.KlaraZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
06. 13:00
14:00

  Va.Tomáš ???   ManuelaDvorská 

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
07. 14:00
15:00

ManuelaDvorská

Ko.DanielaZ   MarcelaŠkabroudová

Ko.DanielaZ     MarcelaŠkabroudová

  ManuelaDvorská

 
08. 15:00
16:00

 ManuelaDvorská

MarcelaŠkabroudová

Fu.PetrZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
09. 16:00
17:00

ManuelaDvorská

MarcelaŠkabroudová

   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
10. 17:00
18:00

ManuelaDvorská

Kr.TomasZ   MarcelaŠkabroudová

Kr.TomasZ   MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
11. 18:00
19:00

ManuelaDvorská

MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská

 
12. 19:00
20:00

ManuelaDvorská

MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

ManuelaDvorská