NH     NOELLE

Rozvrh pro NH - náhradní hodiny  2022/2023

Docházku máte níže, pod rozvrhem.

ČAS PONDĚLÍ    ÚTERÝ   STŘEDA 
 
ČTVRTEK      PÁTEK  Sobota  Neděle
8  :30 
9:15

___

 

       ___

 

___

 

         ___

 

___

NH

___

09:20
10:05

___ 

 

        ___

 

___ 

 

        ___        

 

___

NH

___ 

10:10
10:55

NH Noelle_vyučující

 

     Do.Tereza    Noelle_vyučující

 

___

 

NH     Noelle_vyučující

 

___

NH 

___

11:00
11:45

NH Noelle_vyučující

 

NH Noelle_vyučující

 

___

 

NH         Noelle_vyučující  

 

___

NH 

___

11:50
12:35

NH Noelle_vyučující

 

Ma.Kateřina    Noelle_vyučující

 

___

 

  NH     Noelle_vyučující

12:20
13:05

___

NH

___ 

12:40
13:25

NH Noelle_vyučující

 

Le AiV rez.   Noelle_vyučující

 

 Or.Lenka8x     Arkadiy_vyučující 

 

     NH      Noelle_vyučující

13:05
13:50

___

___

___ 

13:30
14:15

NH Noelle_vyučující

 

Be.Alžběta   Noelle_vyučující

 

___

12:55
13:40

     NH   Noelle_vyučující

13:50   14:35

___

___

___

14:20
15:05

Sa.Sára Noelle_vyučující

14:00   14:45

 Is.Isabella    Noelle_vyučující

14:00

   Go.Viktoria     Arkadiy_vyučující

13:45
14:30

     NH     Noelle_vyučující

14:45
15:30

Ha.Klára    Marcela_vyučující

___

___

15:10
15:55

 Be.Adam   Noelle_vyučující 

14:50
15:35

    VOLNÉ   Noelle_vyučující

15:00

  Hl.Martina1/2   Arkadiy_vyučující

 14:55 
15:40

Sv.Reanata     Barbora_vyučující    

15:35
16:20

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

16:00
16:45

 Sa.Pavel     Noelle_vyučující 

16:00
16:45

  Kř.Prokop.   Noelle_vyučující

16:00

Ce.Vojtěch     Arkadiy_vyučující

15:45
16:30

Ho.Daniel   

 Barbora_vyučující   

16:25
17:10

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

16:50
17:35

Ku.Sebastian    Noelle_vyučující   

16:50
17:35

    Dv.Eliška.    Noelle_vyučující

16:50

  Ng.VuKh1/2   Arkadiy_vyučující

16:35
17:20

Wa.Beata     Barbora_vyučující       

17:15
18:00

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

17:40
18:25

  Ho.Eliška   Noelle_vyučující

17:40
18:25

 Jo.Štěpánka   Noelle_vyučující 

17:40

   Le.Alina    Arkadiy_vyučující 

17:25
18:10

Hu. Daniela   Barbora_vyučující  

18:05
18:50

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

18:30
19:15

  NH     Noelle_vyučující 

18:30
19:15

NH     Noelle_vyučující 

18:30

NH     Noelle_vyučující 

18:15
19:00

Be. Antonín        Barbora_vyučující     

18:55
19:40

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

19:20
20:05

NH     Noelle_vyučující 

19:20
20:05

NH     Noelle_vyučující 

19:20

 NH   Noelle_vyučující

19:05
19:50

NH     Noelle_vyučující 

19:45
20:30

NH     Noelle_vyučujícÍ 

___

___

20:10
20:55

NH     Noelle_vyučující 

20:10
20:55

NH     Noelle_vyučující 

20:10
20:55

NH     Noelle_vyučující

 19:55   20:40 

NH     Noelle_vyučující 

20:35
21:20

NH     Noelle_vyučujícÍ 

 ___

___

21:00
21:45

NH     Noelle_vyučující 

21:00
21:45

NH     Noelle_vyučující 

21:00
21:45

NH     Noelle_vyučující 

20:45
21:30

 NH   Noelle_vyučující


 

 

___

___

 

 

DOCHÁZKA 2023 

Natálie Zervas, David a dnes budu učit Safadi, a Elišku Holcovou
    zaplaceno  01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
01  zplaceno Ma.Kat. 10x 
Noelle
28.3. 4.4. 18.4. 18.4. 25.4. 2.5. 10.5. 16.5. 29.5. 5.6. X
odpočítané
X   odpočítané
02
zaplaceno 
Ng.Dav. 12x
Noelle
26.3. 2.4. 16.4. 23.4. 7.5. 14.5. 17.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6.
03
zaplaceno 
Is.Iss. 8x 
Noelle
11.4.    18.4. 25.4. 2.5. 9.5. 16.5. 23.5. 6.6. X
odpočítané
X
odpočítané
X
odpočítané
X
odpočítané
04
zaplaceno 
Ku.Seb. 12x   Noelle/Ferd. 4.4.   17.4. 22.5. 29.5. 5.6.NH? 12.6. 19.6. 26.6. NH xFERD .ODUČIL xFERD .ODUČIL xFERD .ODUČIL
05
zaplaceno 
Be.Alž.  10x 
Noelle
18.4. 25.4. 2.5. 9.5. 16.5. 23.5. .6.6. 13.6. 20.6. NH X X
06
zaplaceno 
Ho.Eliš. 7x 
Noelle
15.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. X X X X X
07
zaplaceno 
Ai.V.Le. 9x 
Noelle
2.5. 9.5. 16.5. 29.5. 6.6. 13.6 19.6. 27.6. NH X X X
08
zaplaceno 
Ze.Nat.  7x 
Noelle
13.5. 17.5. 28.5. 4.6. 11.5. 18.5. 25.5. X X X X X
09
zaplaceno 
Be.Ada.  5x
Noelle
29.5. 5.6.NH 12.6. 19.6. 26.6. X X X X X X X
10   zaplaceno  Kř.Pro.   4x
Noelle
6.6. 13.6. 20.6. 27.6. X X X X X X X X
11   zaplaceno Dv.Ter. 5x
Noelle
6.6. 13.6. 20.6. 27.6. NH X X X X X X X
12 Sa.Sár. 0x
Noelle
2.6. 5.6. 12.6. 19.6. 5.6. 2.6. X X X X X X
13 Sa.Pav. 0x
Noelle
NH 5.6. 12.6. 19.6. X X X X X X X X
14 Jo.Ště. 0x
Noelle
6.6. 13.6. 20.6. X X X X X X X X X
15 Dv.Eli. 0x
Noelle
NH 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. X X X X X X X
16 Šv.Mich. 0x
Noelle
30.5. 6.6. 12.6. X X X X X X X X X
                             
                             
  jarní 2023 datum odučení
NH
Ku.Seb. NH 2x  
Be.Alž. NH 1x  
Ai.V.Le. NH 1x  
Sa.Pav. NH 1x  
Dv.Eli. NH 1x  
Dv.Tereza NH 1x