Rozvrh pro DP

ČAS PONDĚLÍ 25.6. ÚTERÝ 26.6. STŘEDA
---
ČTVRTEK 28.6. PÁTEK
29.6.
18:30
19:15
  --- --- --- ---
18:30
19:15
  --- --- --- ---
19:15
20:00
Tomáš
 Fa.
Tomáš
 Fa.
Tomáš Fa.  Tomáš
Fa.
---
20:00
20:45
Tomáš
Fa.
Tomáš
 Fa.
Tomáš Fa. Tomáš
 Fa.
 Tomáš Fa.
20:45
21:30
--- --- --- --- Tomáš Fa.