Stabat Mater


 STABAT MATER - TEXT

Fac, ut ardeat cor meum

in amando Christum Deum

ut sibi complaceam. 

Sancta Mater, istud agas

crucifixi fige plagas,

cordi meo valide. 

Tui Nati vulnerati,

tam dignati pro me pati,

poenas mecum divide. 

Fac me tecum pie flere

crucifixo condolere

donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare, 

et me tibi sociare

in planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara

mihi jam non sis amara:

fac me tecum plangere. 

Fac, ut portem Christi mortem

passionis fac consortem

et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari,

fac me cruce inebriari

et cruore Filii. 

Flammis ne urar accensus,

per Te, Virgo, sim defensus

in die judicii. 

Christe, cum sit hinc exire

de per Matrem me ventire

ad palmam victoriae. 

Quando corpus morietur

fac, ut animae donetur

paradisi gloria. Amen.

Stála Matka litující

u dřeva kříže plačící,

když na něm pněl Kristus Pán. 

Jejížto srdce žalostné

zarmoucené a bolestné

prorazil meč z obou stran. 

Ó, jak smutná a žalostná

byla ta Máti milostná

pro Syna jediného. 

Což kvílela a želela,

všetrnoucí když viděla

muky Syna svého. 

Kdož by neměl zaplakati,

vida Matku Páně státi

tím hořem obklíčenou, 

kdo by neměl litovati,

kdyby chtěl považovati

Máť se Synem souženou. 

Pro hříchý svého národu

viděla ho nésti škodu

a biči mrskaného, 

viděla Syna milého

při smrti opuštěného,

když pustil ducha svého. 

Máti, studnice milosti

propůjč mi něco žalosti,

ať se s tebou rozkvílím. 

Čiň, ať se mi srdce rozže

v lásce Kristově pobožně:

ať se mu tak zalíbím. 

Svatá Máti, rač popřáti,

bych moh' své srdce raniti

ranami Syna tvého. 

Jenž ráčil pro mě trpěti

a tak těžce raněn býti.

Rozděl mi strasti jeho, 

popřej mně s tebou plakati

a Krista vždy litovati,

dokud v těle zůstávám,

dokud s tebou zůstávám. 

Panno nejjasnější,

již mi nebývej trpčejší,

dejž mi s tebou želeti. 

Dej ať mohu smrt Kristovu

nositi a na kříž znovu

i na rány pomněti. 

Jeho ranami nás ukoj,

a tím svatým křížem nás upoj

pro lásku Syna svého. 

Tak roznícen a rozpálen,

abych byl skrz tě obhájen

v hodinu dne soudného. 

Rač mne křížem ostříhati,

smrtí Krista odívati

a chovati v milosti. 

Když zde v světě tělo zhyne

a duše když z něho vyjde,

dej, by šla do radosti.

Rač mne křížem ostříhati,

smrtí Krista odívati

a zachovat v milosti. Amen