Učebna - Pod Pekařkou

Zde vyučuje MgA. Adéla Venclová, DiS.