Praxe

14.06.2010 19:14

Po absolvování   konzervatoře učitelka klavíru v základní umělecké hudební škole.