2019/20 ROZVRH

  
čas  Pondělí   
jméno 
 Úterý 
jméno 
Středa
jméno
  Čtvrtek 
jméno
čas     Pátek       jméno   Sobota      čas Sobota

jméno NH

8:00
8:45

___    

___ 

 náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

7:45 8:30

___ 

7:45
8:30

náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

    7:45     8:30

___ 

8:45
9:30

___  

  ___ 

     Kr. Tomas        MarcelaŠkabroudová

 8:30  9:15

  náhradní výuka   ErikaKrtková

8:30
9:15

     Va.Olga        MarcelaŠkabroudová

8:30
9:15

___ 

9:30
10:15

 náhradní výuka     ManuelaDvorská

  LeDoThan   ManuelaDvorská

     Ko.Daniela       MarcelaŠkabroudová

9:15
10:00

 náhradní výuka   ErikaKrtková

9:15
10:00

  Le.Ondrej    MarcelaŠkabroudová

9:15
10:00

   NHTr.Katy     ErikaKrtková 

10:15  11:00

    Od.Martin    ManuelaDvorská

 náhradní výuka    ManuelaDvorská

 náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

10:00 10:45

  náhradní výuka     ErikaKrtková

10:00  10:45

   Ko.Daniela    MarcelaŠkabroudová

10:00
10:45

Tr.Katy      ErikaKrtková

11:00
11:45

   Ze.Petra Z     ManuelaDvorská

    Ša.Zuzana   ManuelaDvorská

  náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

10:45   11:30

    Se.Jana.       ErikaKrtková

11:00
11:45

   Če.Jan    MarcelaŠkabroudová

10:45
11:30

 Ze.Natalie   ErikaKrtková

11:45
12:30

 Šv.Pavel    ManuelaDvorská

   Kl.Martin Z    ManuelaDvorská

 náhradní výuka  MarcelaŠkabroudová

11:30
12:15

    Se.Jana      Z ErikaKrtková 

11:45
12:30

   Ha.Jiří         MarcelaŠkabroudová

11:30
12:15

 NHZe.Natalie  ErikaKrtková  

12:30
13:15

  náhradní výuka    OndřejHorňas

Va.Tomas    ManuelaDvorská

   náhradní výuka   MarcelaŠkabroudová

12:15
13:00

  Ri.Markéta   Z ErikaKrtková 

12:30
13:15

Dv.Klara ?    MarcelaŠkabroudová

12:15
13:00

Pa.Natálie     ErikaKrtková  

13:15
14:00

   náhradní výuka    OndřejHorňas

  Bi.Denisa         OndřejHorňas 

 Bí.Valentýna   MarcelaŠkabroudová

 13:00  13:45

      Ma.Sára       ErikaKrtková 

13:30
14:15

náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

13:00
13:45

 NHPa.Natálie       ErikaKrtková 

14:00
14:45

Lv.Anastásia   OndřejHorňas   

Pou.Jan    OndřejHorňas  

    Hu.Kristýna  MarcelaŠkabroudová

13:45 14:30

       Ma.Sára       ErikaKrtková

14:15
15:00

Su.Monika    MarcelaŠkabroudová

    13:45     14:30

 náhradní ýuka    ErikaKrtková 

14:45
15:30

      Ma.Anna       OndřejHorňas 

Šv.Anna-Marie     ErikaKrtková  Z     

  Mo.Filip   MarcelaŠkabroudová

14:30
15:15

    Mr.Julie        OndřejHorňas

15:00
15:45

náhradní výuka    MarcelaŠkabroudová

   14:30     15:15

 náhradní výuka   ErikaKrtková

15:30
16:15

   Ře.Ella       OndřejHorňas

 Vi.Marie1/2    OndřejHorňas  

   No.Williem      MarcelaŠkabroudová  

15:15 16:00

VOLNÉ    OndřejHorňas 

15:45
16:30

 volné       ErikaKrtková 

15:15
16:00

náhradní výuka  

16:15
17:00

 Če.Viktor   OndřejHorňas 

      Do.Soňa   OndřejHorňas

  náhradní výuka     MarcelaŠkabroudová

 16:00  16:45

    Bo.Sandra     OndřejHorňas

16:30
17:15

    volné       ErikaKrtková  

16:00
16:45

 náhradní výuka    

17:00
17:45

      Wi.Jakub       OndřejHorňas

 Do.Tomáš           OndřejHorňas 

   Fu. Petr         MarcelaŠkabroudová

16:45 17:30

     No.Mirka         ErikaKrtková

17.15
18:00

   Ně.Marek Z   ErikaKrtková 

16:45
17:30

 náhradní výuka     

17:45
18:30

  Lí.Dorothea   OndřejHorňas

 St.Kamila   OndřejHorňas  

   Yi. Helena   MarcelaŠkabroudová

17:30 18:15

   Ma.Anička      ErikaKrtková   

18:00
18:45

  Bo.Halina    ErikaKrtková

17:30
18:15

 náhradní výuka      

18:30
19:15

    Br.Jan         OndřejHorňas

 náhradní výuka     OndřejHorňas

    Se.Kristyna      MarcelaŠkabroudová

18:15 19:00

náhradní výuka  ErikaKrtková

18:45
19:30

     Ha.Shirin    ErikaKrtková  

18:15

  19:00  

 náhradní výuka       

19:15
20:00

    Fl.Jana     OndřejHorňas

 Bu.Tereza Z    ManuelaDvorská

      Na.Lucie Z    ManuelaDvorská

19:00
19:45

Šv.Michaela Z    ErikaKrtková   

19:30
20:15

náhradní ýuka    ErikaKrtková  

19:00
20:45

 náhradní výuka           

20:00
20:45

   Gr.Iveta     OndřejHor.

       Mi.Eva         ManuelaDvorská

      VaJitka  Z    ManuelaDvorská

19:45  20:30

 St.Libor   ErikaKrtková 

20:15
21:00

náhradní ýuka    ErikaKrtková   

20:45
21:30

náhradní výuka        

20:45
21:30

  He.arinarMez.    OndřejHorňas

    Ja.Simona       ManuelaDvorská

  náhradní ýuka     ManuelaDvorská

20:30
21:15

       Pe.Jan Z         ErikaKrtková 

 

 21:00   21:45  

náhradní ýuka    ErikaKrtková  

 

21:30 22:00

___ 

vyučující  Adéla Venclová  detašovaná učebna
čas PONDĚLÍ ÚTERÝ 
13:15
14:00

St.Denisa

___

14:00
14:45

Ma.Karolína 

Mo.Petra rez.

14:45
15:30

Ko.Bára 

St.Evelína
15:30
16:15

 Ví.Adam 

Pa.Lilian

16:15
17:00

Bí.Radka

___

17:00
17:45

 To.Václav 

Ka.Matěj

17:45
18:30

___

Ha.Karolína.