HARMONY klavírní škola, s.r.o.

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Výuka hry na klavír, digitální klavír, zpěv, sborový zpěv, hudební teorie pro školáky, studující mládež a dospělé zájemce.

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA a učebně VIKOVA. 

Adresa: ulice Jeremenkova 1835/106 a ulice Vikova 1223/4, 140 00 Praha 4.

Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. HARMONY klavírní škola, s.r.o. Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. 

Poskytovatel výuky je lektor.

Veškeré podrobnosti si  domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete. 

Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 6.000,- Kč

 

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  

Katharina Heyda, DiS.  Vystudovala Konzervator Pardubice pod vedenim paní profesorky Mgr. Klokočníkové. Během studií na konzervatoři vyučovala hru na klavír a klávesy. Od roku 2017 - 2022 v Domově Dětí a Mládeže Beta v Pardubicích. Zároveň dlouhodobě vyučovala hru na klavír i v podobě soukromých hodin jak v České republice tak i v Anglii, kde strávila rok. Na konzervatoři se věnovala nejenom hře na klavír, ale také hře na cemballo, korepeticím a hře na klávesy v jazzové kapele Banda di Feste.

Barbora Pirohovičová, DiS. Je absolventkou Pražské konzervatoře, hlavní obor „Hra na klavír“, kterou úspěšně absolvovala v roce 2020. Hru na klavír studovala ve třídě Libora Nováčka, M.Mus. Kromě samotného studia absolvovala také předmět „Metodika klavírní hry“, který vedla MgA. Jana Macharáčková. Zde získala cenné základy v oblasti výuky klavírní hry. Kromě studia nabývala samotné učitelské zkušenosti přímo v praxi. Již během studia učila klavír soukromě. Po skončení studia jsem v září 2020 nastoupila do DDM Praha 6 Stanice techniků.

Mgr.art., Aneta Majerová Dorůžková.  Své pedagogické činnosti se věnuje již 25 let. Zajímá se o pedagogiku a metodologii, své studenty vede k pracovitosti, smyslu pro řád a hlavně lásce k hudbě.  Vystudovala Konzervatoř v Žilině u prof. D. Švárna. Studium na Akademii Umění v Banské Bystrici u prof. Mariana Lapšanskeho. Na Univerzitě Karlově - Pedagogická fakulta obor Hv-Ná  (klavír). Stáže: Studium klavíru prof. Maria Gambaryan, Akademie Gnessinych v Moskvě. Studium klavíru prof. Amit Dolberg. Jeruzalémská  Akademie hudby v Jeruzalémě u prof.Ayal Adlera. V Praze na AMU u prof. Mariana Lapšanského. Je vyhledávanou komorní hráčkou, pedagožkou a uměleckou ředitelkou festivalu Zahrady Imaginace Kouřim. Aktivně se věnuje pedagogické činnosti a od roku 2009 působí na Pražské konzervatoři.

Jakub Krutta, DiS.vyučuje hru na klavír. Hru na klavír a na cembalo. Studoval na Konzervatoři Evangelické Akademie v Olomouci pod vedením MgA. Lucie Fišerové. Nyní studuje na Akademii Múzických Umění v Praze hru na cembalo a kladívkový klavír u MgA. Moniky Knoblochové PhD. Pravidelně se účastní interpretačních i pedagogických seminářů vedených významnými osobnostmi klavírního světa. Už od studia na konzervatoři se aktivně věnuje výuce klavíru.

BcA. Marcela Škabroudová, DiS. Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. V roce 2023 úspěšně dokončila bakalářské studium na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku. 
 

MgA. Milena Stričević.  Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

HARMONY.cz je inzertním serverem lektorů jmenovitě uvedených na této první webové stránce. Slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Poskytovatel výuky je lektor. Harmony klavírní škola poskytuje profesionální učebny pro realizaci výuky.