HARMONY klavírní škola, s.r.o.

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Výuka hry na klavír, digitální klavír, zpěv, hudební teorie pro školáky, studující mládež a dospělé zájemce.

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA a učebně VIKOVA. 

Adresa: ulice Jeremenkova 1835/106 a ulice Vikova 1223/4, 140 00 Praha 4.

Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. HARMONY klavírní škola, s.r.o. Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. 

Veškeré podrobnosti si  domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také platíte za výuku!

Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 5.760,- Kč

We are pleased to announce that we will provide piano lessons in English language 

on native speaker level! We welcome all those who are eager and passionate to learn how to play the piano. We teach all age groups as well. We look forward to seeing you here! 

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. 

Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  

Ba. Noelle Bloch je zkušená učitelka hudby - klavíru s prokázanou historií. Vystudovala dvě konzervatoře; V Kanadě  -   McGillova konzervatoř v roce  2019  s vyznamenáním a v Londýně - Královská hudební konzervatoř v roce 2018. Má klavírní pedagogický certifikát z RCM a v roce 2019 se stala mezinárodním vítězem hudební soutěže, díky které byla pozvána k vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku.  Kromě hudebního úspěchu mluví třemi jazyky: anglicky, francouzsky a česky. V lednu 2021 absolvovala zkoušku TOEFL iBT, ze které získala pozoruhodné skóre.

Barbora Pirohovičová, DiS. Je absolventkou Pražské konzervatoře, hlavní obor „Hra na klavír“, kterou úspěšně absolvovala v roce 2020. Hru na klavír studovala ve třídě Libora Nováčka, M.Mus. Kromě samotného studia absolvovala také předmět „Metodika klavírní hry“, který vedla MgA. Jana Macharáčková. Zde získala cenné základy v oblasti výuky klavírní hry. Kromě studia nabývala samotné učitelské zkušenosti přímo v praxi. Již během studia učila klavír soukromě. Po skončení studia jsem v září 2020 nastoupila do DDM Praha 6 Stanice techniků.

MgA. Ondřej Horňas, DiS. Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V červnu 2020 ukončil magisterské studium v tomtéž oboru na pražské AMU. Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír. Nyní vede klavírní kroužky na přestižním gymnáziu NOVÝ PORG - Praha 4 - Krč.          

BcA. Marcela Škabroudová, DiS. Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. V roce 2023 úspěšně dokončila bakalářské studium na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku. 
 

MgA. Milena Stričević.  Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

HARMONY.cz je inzertním serverem lektorů jmenovitě uvedených na této první webové stránce. Slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky.  Poskytovatel výuky je lektor. Za výuku budete platit lektorovi, kterého si vyberete. Harmony klavírní škola poskytuje profesionální učebny pro realizaci výuky.