Nezávazná přihláška - dotaz

"Klasický klavír" datum zahájení: 05.09.2020 datum ukončení: 26.06.2021

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. 

HARMONY klavírní škola Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 4.800,- Kč

Bitcoin již i zde! Nově můžete kurzovné zaplatit i pomocí virtualní měny Bitcoin!
 
 Pokud chceme dobře na klavír hrát, pak je nutné strávit určitou dobu cvičením. Skladby, které chceme hrát, musíme nejprve nacvičit. Cvičením skladeb strávíme daleko více času, než samotným hraním.
 
Nespadáme pod školský zákon a další právní předpisy.

 

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. 

Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  

________________________________________________________________________________________
 
MgA. Adéla Venclová, DiS.   Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí), a varhany. Vzdělání, praxe: Absolventka konzervatoře s absolutoriem v Pardubicích, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  P. Klokočníkové, varhany u prof. J. Rafaji. Roku 2011 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). Absolvovala Mistrovské kurzy u předních světových pedagogů a interpretů: I. Klánský, J. Tůma, M. Bouvard, S. Knobel, B. M. Willi.Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka, koncertní praxe po ČR a zahraničí. 
 

Výuka probíhá v detašované učebně - ulice Jeremenkova, Praha 4 - Podolí.
___________________________________________________________________________________________
 

MgA. Ondřej Horňas, DiS. - Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V červnu 2020 ukončil magisterské studium v tomtéž oboru na pražské AMU. Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír. Nyní vede klavírní kroužky na přestižním gymnáziu NOVÝ PORG - Praha 4 - Krč.

___________________________________________________________________________________________________________

Marcela Škabroudová, DiS. - Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. Nyní pokračuje ve studiu na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Manuela Dvorská - vyučuje hru na klavír, klasický a populární zpěv. Její praxe je spojena se soukroumou výukou.  Hodně jejích studentů vystupuje na koncertech talentů s velkým úspěchem. Svědomitě vede LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY. Navštěvovala klavírní kurzy v zahraničí u profesorů konzervatoří. Nyní je studentka Konzervatoře Teplice, kde studuje klasický zpěv a klavír. Úspěšně vede malé komorní soubory. Vyučuje i v anglickém jazyce

_____________________________________________________________________________________________________
MgA. Milena Stričević - Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Michal Fridrich, hudební konzultant. Absolvent hudebního gymnázia.  Firemní promotér, vyučující individuálně hudební teorii. 

Otevíráme novou učebnu VIKOVA s klavírem PETROF

V této učebně se bude vyučovat také hra na kytaru, zobcovu flétnu a klarinet. 

 
 
 
 
 

Volné termíny učebna Pod Pekařkou: Pondělí  13:15-14:00hod., 17:45-18:30hod. Úterý 13:15-14:00hod., 17:45-18:30hod.