Nezávazná přihláška - dotaz

"Klasický klavír" datum zahájení: 04.09.2021 datum ukončení: 30.06.2022

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Výuka hry na klavír, digitální klavír, akordeon, zpěv, hudební teorie pro školáky, studující mládež a dospělé zájemce.

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. HARMONY klavírní škola Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 4.800,- Kč

 
 
 Pokud chceme dobře na klavír hrát, pak je nutné strávit určitou dobu cvičením. Skladby, které chceme hrát, musíme nejprve nacvičit. Cvičením skladeb strávíme daleko více času, než samotným hraním.
 
Nespadáme pod školský zákon a další právní předpisy.

 

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. 

Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  

___________________________________________________________________________________

MgA. Ondřej Horňas, DiS. - Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V červnu 2020 ukončil magisterské studium v tomtéž oboru na pražské AMU. Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír. Nyní vede klavírní kroužky na přestižním gymnáziu NOVÝ PORG - Praha 4 - Krč.
__________________________________________________________________________________________             
Marcela Škabroudová, DiS. - Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. Nyní pokračuje ve studiu na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku. 

_____________________________________________________________________________________________________   Arkadiy Agyeyev - je vynikající klavírní umělec. Absolvent konzervatoře v Českých Budějovicích. Studoval u  MgA. Dinary Sulejmanové. Již v mladém věku vystupoval jako sólista s orchestrem. Pracoval jako korepetitor v Jihočeském divadle. Praxi má také jako lektor hry na klavír. Od mladého věku vystupoval na klavírních a skladatelskych soutěžích.

_____________________________________________________________________________________________
 

Markéta Zahradníková - se hudbě věnuje již od útlého věku v libereckém dětském sboru Severáček, s nímž vystupovala téměř po celé Evropě i v Asii (Jižní Korea). V 9 letech začala také hrát na klavír při Základní umělecké škole v Liberci. Záhy se začala zúčastňovat klavírních soutěží, a to jak v Česku, tak v zahraničí (Srbsko). V roce 2018 odmaturovala na gymnáziu F. X. Šaldy, a současně započala studium na Mezinárodní Konzervatoři v Praze pod vedením J. Klepáče a M. Rezka. Své vzdělání si pravidelně doplňuje na klavírních letních kurzech, kde spolupracuje např. s Igorem Ardaševem, či Karlem Košárkem. Vystoupila též na několika Massterclass hodinách, a to v srbském Bělehradě, u Ivo Kahánka nebo u portugalského klavíristy Edgara Cardoso. 

______________________________________________________________________________________________________  Alena Skácelová - Konzervatoř České Budějovice. Po maturitě se rozhodla studovat architekturu na ČVUT, zároveň se ale chtěla dál rozvíjet i v hraní na klavír. Začala proto chodit na Mezinárodní konzervatoř Praha do třídy MgA. Jany Chaudhuri a posléze k MgA. Jakubovi Uhlíkovi. PhD. Ve druhém ročníku se rozhodla studia architektury zanechat a dále se věnovala jen klavíru, přestoupila na konzervatoř v Českých Budějovicích, nadále zůstala žačkou Jakuba Uhlíka. Ve třetím ročníku reprezentovala školu na soutěži konzervatoří v Pardubicích a hrála na koncertě sólistů v koncertní síni Otakara Jeremiáše. Zúčastnila několika klavírních soutěží a díky vítězství v soutěži Talent Prahy 5 si zahrála na koncertě s Pražskou komorní filharmonií.  Praxe: doučování k přijímacím zkouškám na konzervatoř z hudební teorie, vyučování na klavír prvního stupně ZUŠ, lektorka klavíru ve společnosti Music Academy Prague. 

______________________________________________________________________________________________________

MgA. Milena Stričević - Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Michal Fridrich, hudební konzultant. Absolvent  gymnázia.  Firemní promotér, vyučující individuálně hudební teorii. 

HARMONY.cz je inzertním serverem lektorů jmenovitě uvedených na této první webové stránce. Harmony.cz není poskytovatelem výuky ani lektory nezaměstnává. Slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky.  Lektorovi, kterého si vyberete budete platit za výuku. Poskytovatelem výuky je lektor. Harmony klavírní škola poskytuje profesionální učebny pro realizaci výuky. 

Fotogalerie: DOMŮ

Tato fotogalerie je prázdná.