VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY VLÁDOU ČR  

do 11.4. budou uzavřeny prostory pro výuku

NEUČÍ SE !!!

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
_________________________________________________________________________

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. 

HARMONY klavírní škola Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. 

Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 4.800,- Kč

Bitcoin již i zde! Nově můžete kurzovné zaplatit i pomocí virtualní měny Bitcoin!

 

  MgA. Adéla Venclová, DiS. vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí), a varhany. 

Vzdělání, praxe: Absolventka konzervatoře s absolutoriem v Pardubicích, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  P. Klokočníkové, varhany u prof. J. Rafaji. Roku 2011 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). Absolvovala Mistrovské kurzy u předních světových pedagogů a interpretů: I. Klánský, J. Tůma, M. Bouvard, S. Knobel, B. M. Willi.Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka, koncertní praxe po ČR a zahraničí. 

Výuka probíhá v detašované učebně - ulice Jeremenkova, Praha 4 - Podolí.
 

BcA. Ondřej Horňas, DiS. Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V současné době pokračuje v magisterském studiu, tomtéž oboru na pražské AMU.  Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír.

Bc. Luisa Brábková, dipl.um. 

Vystudovala klasický sólový klavír na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u prof.Aleše Bílka. Dále na HAMU absolvovala odborné kurzy. Mnohaletá praxe na ZUŠ od roku 2000 - 2018. (ZUŠ J.Suka, ZUŠ Bajkalská). Pochází z historicky významné hudební rodiny, kde byli světově uznávaní profesionální hudebníci a zpěváci, kteří se v minulosti uplatnili v hudebních tělesech a orchestrech v Americe. Otec L. Brábkové je vynikající klavírista a pedagog. Studoval u prof. Raucha a posléze absolvoval mistrovské kurzy u prof. Moravce na AMU, vyučoval na konzervatoři v Plzni a následně v Praze. Více zde: ladislavbrabek.eu/

Erika Krtková, DiS. vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  
                                

 

 

Marcela Škabroudová, DiS. vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. 

Manuela Dvorská vyučuje hru na klavír a populární zpěv. Její praxe je spojena se soukroumou výukou.  Hodně jejích studentů vystupuje na koncertech talentů s velkým úspěchem. Svědomitě vede LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY. Navštěvovala klavírní kurzy v zahraničí u profesorů konzervatoří. Nyní je studentka Konzervatoře Teplice, kde studuje klasický zpěv a klavír. Úspěšně vede malé komorní soubory. Vyučuje i v anglickém jazyce

MgA. Milena Stričević vyučuje: zpěv, akordeon. Na Akademii umění v srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, ale také obor pedagogický, (obligátní klavír, akordeon, flétna.) Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

 

 

 

Michal Fridrich, hudební konzultant. Absolvent hudebního gymnázia.  Firemní promotér, vyučující individuálně hudební teorii. 

Nezávazná přihláška - dotaz

"Klasický klavír" datum zahájení: 09.09.2019 datum ukončení: 2.06.2020

VIDEO, AUDIO nahrávky - hraje ERIKA KRTKOVÁ