Neučí se:     13. 3.– 19. 3. - jarní prázdniny

Nezávazná přihláška nebo dotaz (non-binding application or question)

"Klasický klavír" datum zahájení: 09.09.2022 datum ukončení: 30.06.2023

CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Výuka hry na klavír, digitální klavír, akordeon, zpěv, hudební teorie pro školáky, studující mládež a dospělé zájemce.

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. HARMONY klavírní škola Vám pomáhá k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 5.400,- Kč

 Pokud chceme dobře na klavír hrát, pak je nutné strávit určitou dobu cvičením. Skladby, které chceme hrát, musíme nejprve nacvičit. Cvičením skladeb strávíme daleko více času, než samotným hraním.
 
Nespadáme pod školský zákon a další právní předpisy.

 

Erika Krtková, DiS. - majitelka HARMONY klavírní školy. 

Vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  

___________________________________________________________________________________

BA.Mus Noelle Bloch -  je zkušená učitelka hudby - klavíru s prokázanou historií. Vystudovala dvě konzervatoře; V Kanadě  -   McGillova konzervatoř v roce  2019  s vyznamenáním a v Londýně - Královská hudební konzervatoř v roce 2018. Má klavírní pedagogický certifikát z RCM a v roce 2019 se stala mezinárodním vítězem hudební soutěže, díky které byla pozvána k vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku.  Kromě hudebního úspěchu mluví třemi jazyky: anglicky, francouzsky a česky. V lednu 2021 absolvovala zkoušku TOEFL iBT, ze které získala pozoruhodné skóre.

________________________________________________________________________________________________

 

Barbora Pirohovičová, DiS. Jsem absolventkou Pražské konzervatoře, hlavní obor „Hra na klavír“, kterou jsem úspěšně absolvovala v roce 2020. Hru na klavír jsem studovala ve třídě Libora Nováčka, M.Mus. Kromě samotného studia jsem absolvovala také předmět „Metodika klavírní hry“, který vedla MgA. Jana Macharáčková. Zde jsem získala cenné základy v oblasti výuky klavírní hry. Kromě studia jsem nabývala samotné učitelské zkušenosti přímo v praxi. Již během studia jsem učila klavír soukromě. Po skončení studia jsem v září 2020 nastoupila do DDM Praha 6 Stanice techniků.

______________________________________________________________________________________________________

MgA. Ondřej Horňas, DiS. - Po dokončení studií na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci ve varhanní třídě Petra Rajnohy pokračoval od roku 2014 studiem varhan na JAMU v Brně pod vedením Pavla Černého, kde získall bakalářský titul. V roce 2015/2016 studoval ve Francii v rámci programu Erasmus na Institutu  supérieur des ATS de Toulouse ve třídě M. Bouvarda a J. W. Jansena. V červnu 2020 ukončil magisterské studium v tomtéž oboru na pražské AMU. Pedagogická praxe především v zájmovém vzdělávacím institutu LYSKA Brno,  studiu DAG a soukromá výuka. Zde působil jako učitel a lektor hry na klavír. Nyní vede klavírní kroužky na přestižním gymnáziu NOVÝ PORG - Praha 4 - Krč.

__________________________________________________________________________________________             
Marcela Škabroudová, DiS. - Vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice. Zde studovala hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. Nyní pokračuje ve studiu na JAMU v Brně,  hlavní obor klavírní pedagogiku. 

____________________________________________________________________________________________

Arkadiy Agyeyev - je vynikající klavírní umělec. Absolvent konzervatoře v Českých Budějovicích. Studoval u  MgA. Dinary Sulejmanové. Již v mladém věku vystupoval jako sólista s orchestrem. Pracoval jako korepetitor v Jihočeském divadle. Praxi má také jako lektor hry na klavír. Od mladého věku vystupoval na klavírních a skladatelskych soutěžích.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________

MgA. Milena Stričević - Vyučuje: zpěv, hra na akordeon. V srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, také obor pedagogický. Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Michal Fridrich, hudební konzultant. Absolvent  gymnázia.  Firemní promotér, vyučující individuálně hudební teorii. 

HARMONY.cz je inzertním serverem lektorů jmenovitě uvedených na této první webové stránce. Harmony.cz není poskytovatelem výuky ani lektory nezaměstnává. Slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky.  Lektorovi, kterého si vyberete budete platit za výuku. Poskytovatelem výuky je lektor. Harmony klavírní škola poskytuje profesionální učebny pro realizaci výuky.