CO VÁM NABÍZÍME

 
 

Učíme v profesionálním prostředí u metra Pankrác a Budějovická v učebně OÁZA. Adresa: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4. Individuální výuku vzdělání věnujeme vždy jen jednomu studentovi. Výhodou individuální výuky je možnost maximálního přizpůsobení „výuka na míru“. Tím při výuce hry dosahujeme efektivních výsledků. 

Bitcoin již i zde! Nově můžete kurzovné zaplatit i pomocí virtualní měny Bitcoin!

Bc. Luisa Brábková, dipl.um. Vystudovala klasický sólový klavír na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze u prof.Aleše Bílka. Dále na HAMU absolvovala odborné kurzy. Mnohaletá praxe na ZUŠ od roku 2000 - 2018. (ZUŠ J.Suka, ZUŠ Bajkalská). Pochází z historicky významné hudební rodiny, kde byli světově uznávaní profesionální hudebníci a zpěváci, kteří se v minulosti uplatnili v hudebních tělesech a orchestrech v Americe. Otec L. Brábkové je vynikající klavírista a pedagog. Studoval u prof. Raucha a posléze absolvoval mistrovské kurzy u prof. Moravce na AMU, vyučoval na konzervatoři v Plzni a následně v Praze. Více zde: ladislavbrabek.eu/

 

MgA. Adéla Venclová, DiS. vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí), a varhany.  Vzdělání, praxe: Absolventka konzervatoře s absolutoriem v Pardubicích, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  P. Klokočníkové, varhany u prof. J. Rafaji. Roku 2011 byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). Absolvovala Mistrovské kurzy u předních světových pedagogů a interpretů: I. Klánský, J. Tůma, M. Bouvard, S. Knobel, B. M. Willi.Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka, koncertní praxe po ČR a zahraničí. 

Erika Krtková, DiS. vyučuje: Klavír (začátečníci, pokročilí),  hudební teorie.  Vzdělání, praxe: Absolventka státní konzervatoře s absolutoriem, diplomem se státní zkouškou. Klavír studovala u prof.  V. Vlkové a E. Boguniové  na Pražské konzervatoři. Je majitelka HARMONY klavírní školy. Mnohaletá pedagogická praxe v ZUŠ a soukromá individuální výuka.  
                                

 

 

 

Marcela Škabroudová, DiS. vyučuje hru na klavír.  Absolvovala Konzervatoř České Budějovice - hlavní obor klavír. Od absolutoria v roce 2007 vyučovala hru na klavír v ZUŠ Vodňany a ZUŠ Písek. Vedle výuky se věnuje komorní hře a korepeticím. Jako korepetitorka pravidelně vystupuje na koncertech, soutěžích a hudebních festivalech. Příležitostně se věnuje sborovému a sólovému zpěvu. Poskytne tu největší profesionalitu, přinese ty nejlepší nové hudební nápady pro Vaši interpretaci. 

 
MgA. Milena Stričević vyučuje: zpěv, akordeon, flétna. Na Akademii umění v srbském Novém Sadě studovala operní a koncertní zpěv, ale také obor pedagogický, (obligátní klavír, akordeon, flétna.) Po dokončení studia pokračovala v magisterském programu ve Stockholmu na Královské vysoké škole operní zpěv. Zahajuje výuku sborového zpěvu pro děti ve věku 5-13 let. Prostřednictvím hry se děti naučí základy techniky zpěvu, správné dýchání, rozšíří ozsah hlasu a naučí se nové písničky.  Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin.
 
Manuela Dvorská vyučuje hru na klavír a populární zpěv. Její praxe je spojena se soukroumou výukou. Již mnoho let učí v HARMONY klavírní škole, kde hodně jejích studentů vystupuje na koncertek talentů s velkým úspěchem. 

Navštěvovala klavírní kurzy v zahraničí u profesorů konzervatoří. Nyní je studentka Konzervatoře Teplice, kde studuje klasický zpěv a klavír. Úspěšně vede malé komorní soubory. Vyučuje i v anglickém jazyce. 

 

 

Nezávazná přihláška - dotaz

"Klasický klavír" datum zahájení: 10.09.2018 datum ukončení: 21.06.2019

Soukromá výuka hry na klavír a akordeon, varhany, zpěvu, zobcové flétny, klasického a populárního zpěvu, hudební teorie.

Výuka je rozdělena na tři trimestry po 12. týdnech. 

PODZIMNÍ -  hodiny v roce 2018: PONDĚLÍ  10.9.-3.12., ÚTERÝ 11.9.-4.12., STŘEDA 12.9.- 28.11., ČTVRTEK 13.9.-29.11., PÁTEK 14.9.-7.12.,

ZIMNÍ- hodiny v roce 2018/2019:  PONDĚLÍ 10.12.-18.3., ÚTERÝ 11.12.-19.3., STŘEDA 5.12.-13.3., ČTVRTEK 6.12.-7.3., PÁTEK 14.12.-22.3., 

JARNÍ - hodiny v roce 2019:  PONDĚLÍ 25.3.-17.6., ÚTERÝ 26.3.-11.6., STŘEDA 20.3.-19.6., ČTVRTEK 14.3.-6.6., PÁTEK 29.3.- 21.6.

Více informací 

https://www.harmony.cz/rad-skoly/

Kontakt: mobil 777 655 242

erika.krtkova@gmail.com 

Těším se na všechny, kteří mají rádi  hudbu

Erika Krtková.

 

 

VIDEO, AUDIO nahrávky - hraje ERIKA KRTKOVÁ