Řád školy

Rozdělení školního roku

1) Výuka

Školní rok je rozdělen na 3 trimestry po 12 týdnech:

1. trimestr – podzimní

2. trimestr – zimní

3. trimestr – jarní

2) Prázdniny a svátky

Výuka neprobíhá během státních svátků a prázdnin, které připadají na den výuky.

  •    

Začátečnický kurz

Kurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozích hudebních zkušeností. Náplní kurzu je základní hudební úvod, seznámení s nástrojem a jeho možnostmi, přehled stylů a jejich charakteristiky, úvod do hudební teorie, atd. 

Kurz probíhá individuálně, je koncipován na 1 rok.  (3 trimestry)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 4.800,-Kč.

  •  

Základní kurz

Kurz navazuje na začátečnický kurz a je levnější variantou pokračujícího studia.

Kurz probíhá individuálně. 

Kurz je koncipován na 3 - 4 roky.  (3 trimestry)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů -  45 minut týdně): 4.800,-Kč.

  •  

Hlavní kurz I. - IV.

Kurz navazuje na základní kurz, jedná se o ucelené studium od mírně pokročilé až po pokročilou úroveň.

Kurz je koncipován na 4 roky.  (12 trimestrů)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů - 90 minut týdně = 1 lekce) 8.400,- Kč. 

  •  

Pěvecký kurz Výuka zpěvu se přizpůsobuje specifickým potřebám studentů.

Kurzovné za trimestr (12 týdnů - 45 minut týdně = 4.800,- Kč).   

  •  

Hudební teorie

Individuální výuka, dle specifických potřeb studenta po dohodě s učitelem.

400,- Kč za lekci - 45 minut.

  •  

Individuální lekce

Individuální výuka, dle specifických potřeb studenta po dohodě s učitelem.

500,- Kč za lekci - 45 minut.

  •  

Výuka sborového zpěvu pro děti ve věku 5-13 let.

Prostřednictvím hry se děti naučí základy techniky zpěvu, správné dýchání, rozšíří rozsah hlasu a naučí se nové písničky.

Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 18 do 19 hodin.
 
100,- Kč za 60 minut.
 
______________________________________________________________________________________________

 

  • Způsob placení, vracení kurzovného

2) Způsob placení

Každý trimestr výuky musí mít student zaplacen před započetím výuky.

Kurzovné je možné zaplatit v hotovosti, nebo převodem na účet školy (000000-000000000/0000),  číslo účtu zašlu mailem. 

Jestliže student nastoupí do školy až v průběhu trimestru, kurzovné bude vypočítáno podle týdnů zbývajících do konce trimestru.  

3) Vrácení kurzovného

Škola vrací uhrazené kurzovné pouze v případě neposkytnutí lekce zaviněném ze strany školy. Škola nevrací uhrazené kurzovné v případě absence studenta, a to jak omluvené, tak neomluvené. Pozn.: Student má nárok na maximální počet tří náhradních lekcí v jednom trimestru, pokud se svému vyučujícímu omluví mailem, nebo SMS alespoň 24 hodin před začátkem domluveného termínu lekce, jinak se lekce považuje za poskytnutou. V případě nezájmu studenta vybrat si z navrhovaných termínů náhradní lekce se omluvená neodučená lekce považuje za poskytnutou. Škola taktéž nevrací uhrazené kurzovné v případě, že student ukončí výuku v průběhu probíhajícího trimestru. Škola vrací 50 % uhrazeného kurzovného v případě, že student uhrazenou výuku vůbec nezahájí. Student může v případě své nemoci nebo zranění (doložené kopií lékařské zprávy) požádat o převedení uhrazené výuky na pozdější dobu, až bude moci pokračovat. 

4) Další ujednání

Uhrazením kurzovného zájemce o výuku souhlasí s pravidly uvedenými v „Řádu školy“, který je k dispozici zde: https://www.harmony.cz/rad-skoly/.  Nespokojenost studenta žáka s lektorem nebo způsobem výuky též není důvodem k vrácení již zaplaceného kurzovného - škola garantuje vysokou profesionalitu a způsobu výuky. Lektor v tomto případě přihlíží k požadavkům studenta ve zvýšené míře. Uhrazením členského poplatku dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.