Řád školy

Rozdělení školního roku

1) Výuka

Školní rok je rozdělen na 3 trimestry po 12 týdnech:

1. trimestr – podzimní

2. trimestr – zimní

3. trimestr – jarní

Prázdniny a svátky

Výuka neprobíhá během státních svátků a prázdnin, které připadají na den výuky.

  •    

Začátečnický kurz

Kurz je určen pro úplné začátečníky bez předchozích hudebních zkušeností. Náplní kurzu je základní hudební úvod, seznámení s nástrojem a jeho možnostmi, přehled stylů a jejich charakteristiky, úvod do hudební teorie, atd. 

Kurz probíhá individuálně, je koncipován na 1 rok.  (3 trimestry)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů  -  45 minut týdně) 5.400,-Kč.

  •  

Základní kurz

Kurz navazuje na začátečnický kurz a je levnější variantou pokračujícího studia.

Kurz probíhá individuálně. 

Kurz je koncipován na 3 - 4 roky.  (3 trimestry)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů -  45 minut týdně): 5.400,-Kč.

  •  

Hlavní kurz I. - IV.

Kurz navazuje na základní kurz, jedná se o ucelené studium od mírně pokročilé až po pokročilou úroveň.

Kurz je koncipován na 4 roky.  (12 trimestrů)

Kurzovné za trimestr (12 týdnů - 90 minut týdně = 1 lekce) 10.500,- Kč. 

  •  

Pěvecký kurz Výuka zpěvu se přizpůsobuje specifickým potřebám studentů.

Kurzovné za trimestr (12 týdnů - 45 minut týdně = 5.400,- Kč).   

  •  

Hudební teorie

Individuální výuka, dle specifických potřeb studenta po dohodě s učitelem.

450,- Kč za lekci - 45 minut.

  •  

Individuální lekce

Individuální výuka, dle specifických potřeb studenta po dohodě s učitelem.

500,- Kč za lekci - 45 minut.

______________________________________________________________________________________________

 

  • Způsob placení, vracení kurzovného

2) Způsob placení

Každý trimestr výuky musí mít student zaplacen před započetím výuky.

Kurzovné je možné zaplatit převodem na účet školy (000000-000000000/0000),  číslo účtu bude zasláno mailem. 

Jestliže student nastoupí do školy až v průběhu trimestru, kurzovné bude vypočítáno podle týdnů zbývajících do konce trimestru.  

3) Vrácení kurzovného

Škola vrací uhrazené kurzovné pouze v případě neposkytnutí lekce zaviněném ze strany školy. Škola vrací 50 % uhrazeného kurzovného, pokud student uhrazenou výuku vůbec nezahájí. Student může v případě své nemoci nebo zranění (doložené kopií lékařské zprávy) požádat o převedení uhrazené výuky na pozdější dobu, až bude moci pokračovat. 

Škola nevrací uhrazené kurzovné v případě absence studenta, a to jak omluvené, tak neomluvené. V případě omluvené absence má student nárok na náhradní lekci pouze na základě písemné omluvy (SMS nebo e-mailem) vyučujícímu a to min. 24 hod. před začátkem domluveného termínu lekce. Škola může nahradit maximálně 2 lekce v rámci jednoho trimestru. Pokud student žádá náhradní lekci, je nutné po domluvě s vyučujícím tuto nahradit nejdéle do měsíce od jejího původního termínu. Náhradní lekce jarního trimestru musí být odučené do konce června stávajícího školního roku, žádné lekce se do nadcházejícího školního roku nepřevádějí. V případě nezájmu studenta vybrat si z navrhovaných termínů náhradní lekce se omluvená neodučená lekce považuje za poskytnutou. V případě neomluvené absence nárok na náhradní lekci studentu zaniká. Škola taktéž nevrací uhrazené kurzovné, pokud student ukončí výuku v průběhu probíhajícího trimestru.

4) Další ujednání

Uhrazením kurzovného, zájemce o výuku souhlasí s pravidly uvedenými v „Řádu školy“, který je k dispozici zde: https://www.harmony.cz/rad-skoly/.  Nespokojenost studenta žáka s lektorem nebo způsobem výuky též není důvodem k vrácení již zaplaceného kurzovného - škola garantuje vysokou profesionalitu a způsobu výuky. Lektor v tomto případě přihlíží k požadavkům studenta ve zvýšené míře. Uhrazením kurzovného dáváte zároveň souhlas s použitím fotografií a videí z kurzu a akcí školy. V případě nesouhlasu prosíme písemné vyjádření zaslané na naši adresu nebo emailem.

5) Letní kurzy

 

Škola vrací uhrazené kurzovné pouze v případě neposkytnutí lekce zaviněném ze strany školy. Škola vrací 50% uhrazeného kurzovného, pokud student uhrazenou výuku vůbec nezahájí. Student může v případě své nemoci nebo zranění (doložené kopií lékařské zprávy) požádat o převedení uhrazené výuky na pozdější dobu, až bude moci pokračovat.

Škola nevrací uhrazené kurzovné v případě absence studenta, a to jak omluvené, tak neomluvené. V případě omluvené absence má student nárok na náhradní lekci pouze na základě písemné omluvy (SMS, whatsapp nebo e-mailem) vyučujícímu a to min. 24 hod. před začátkem domluveného termínu lekce. Škola nahrazuje maximálně 3 lekce v rámci letního kurzu. Pokud student žádá náhradní lekci, je nutné po domluvě s vyučujícím tuto nahradit nejdéle do měsíce od jejího původního termínu. Náhradní lekce letního kurzu musí být odučené do konce července, srpna (stávajícího roku). 

V případě nezájmu studenta vybrat si z navrhovaných termínů náhradní lekce se omluvená neodučená lekce považuje za poskytnutou. V případě neomluvené absence nárok na náhradní lekci studentu zaniká. Škola taktéž nevrací uhrazené kurzovné, pokud student ukončí výuku v průběhu probíhajícího letního kurzu.

Uhrazením kurzovného, zájemce o výuku souhlasí s pravidly uvedenými v „Řádu školy“, který je k dispozici zde: https://www.harmony.cz/rad-skoly/.  Nespokojenost studenta žáka s lektorem nebo způsobem výuky též není důvodem k vrácení již zaplaceného kurzovného. Škola garantuje vysokou profesionalitu a způsob výuky. Lektor v tomto případě přihlíží k požadavkům studenta ve zvýšené míře. 

Pozn.: Zákonní zástupci studentů - klavíristů mohou být přítomni výuky v učebně.

HARMONY.cz je inzertním serverem lektorů jmenovitě uvedených na první webové stránce. 
Harmony.cz není poskytovatelem výuky ani lektory nezaměstnává. Slouží pouze k vyhledání lektora a zprostředkování kontaktu pro realizaci výuky. Veškeré podrobnosti si tedy už domluvíte přímo s lektorem, kterého si vyberete a přímo jemu také budete platit za výuku. Poskytovatelem výuky je lektor.