LETNÍ KURZ 2018

 klavírní kurz pro studenty a dospělé

 

Vážení a milí zájemci.

 

Soukromá HARMONY klavírní škola pro Vás připravila intenzivní LETNÍ KURZ.

 

Počet hodin kurzu: 20 ( pondělí až pátek, 10 dní – 2 týdny)

 

 

Výuka probíhá každý den jako dvouhodinová lekce (2x 45 minut) pod vedením

 

Manuely Dvorské  a Marcely Škabroudové.

 

Denní výuka bude v dopoledních i odpoledních hodinách. 

 

 

  • Student kurzu se naučí základy hry na klavír

  • Dokáže zahrát jednoduchou melodii s doprovodem a snadné klavírní skladby

  • Základy hudební teorie

  • Jevy z hudební teorie se vysvětlují vždy v návaznosti na studované písně a skladby

  • Součástí výuky je domácí příprava a úkoly, při kterých si student může ověřit, nakolik ovládá probíranou učební látku

  • Studenti jsou vedeni k maximálnímu proniknutí k hudební struktuře, aby v budoucnu byli schopni naučit se nové skladby zcela samostatně bez pomoci pedagoga

  • Individuální přístup ke studentům je samozřejmostí

Začínající klavírista si obstará „Klavírní školu pro začátečníky“ od Böhmové, Grünfeldové, Sarauera.


Počet hodin kurzu: 20 ( pondělí až pátek, 10 dní – 2 týdny)

 

Výuka probíhá každý den jako dvouhodinová lekce (2x 45 minut)

 

Cena kurzu: 5.000,- Kč,- (1 student ve vyučovací hodině)

 

Bližší informace a přihlášky na tel. č. 777655242

 

nebo na adrese erika.krtkova@gmail.com

 

https://www.harmony.

 

Těšíme se na Vás !

ČERVENEC 2018

  čas  2.07.-6.07.   9.07.-13.07.   individuální  lekce/45min. 16.07.-20.7.   23.07.-27.07. Pozn.:
1. 8:00
9:30
___ ___     ___ ___  
2. 9:30
11:00

MarcelaŠkabroudová

Ko.Helenka   MarcelaŠkabroudová

   

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
3. 11:00
12:30

  MarcelaŠkabroudová

No.William   MarcelaŠkabroudová

   

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
4. 12:30
14:00

MarcelaŠkabroudová

 No.William   MarcelaŠkabroudová

   

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
5. 14:00
15:30

   MarcelaŠkabroudová

No.William   MarcelaŠkabroudová

   

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
6. 15:30
17:00

 MarcelaŠkabroudová

Ko.Daniela   MarcelaŠkabroudová

   

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
7. 17:00
18:30

Kr.Tomáš   MarcelaŠkabroudová

Kr.Tomáš   MarcelaŠkabroudová

   

Ha.Natálie ManuelaDvorská

Ha.Natálie   ManuelaDvorská

 
8. 18:30
20:00

Ko.Helenka   MarcelaŠkabroudová

Ho.Ivo   MarcelaŠkabroudová

17.7., 19.7. 
23.7. 
Lí.Dorothea

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
9. 20:00
21:30

Ho.Ivo   MarcelaŠkabroudová

           


SRPEN

  čas  30.07.-3.08. 6.08.-10.08.     20.08.-24.08 27.08.-31.8. Pozn.:
1. 8:00
9:30

 

MarcelaŠkabroudová

 

MarcelaŠkabroudová

1.   ___ ___  
2. 9:30
11:00

Ko.Helenka   MarcelaŠkabroudová

Ko.Helenka   MarcelaŠkabroudová

2. 10:30

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská

 
3. 11:00
12:30

MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

3. 10:30
11:15

Ei.Lenka   ManuelaDvorská

Ei.Lenka   ManuelaDvorská

 
4. 12:30
14:00

MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

4. 12:00 13:30

Gn.Boris ManuelaDvorská

Gn.Boris   ManuelaDvorská

 
5. 14:00
15:30

MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

5. 13:30
15:00

ManuelaDvorská 

 ManuelaDvorská

 
6. 15:30
17:00

 Ko.Daniela   MarcelaŠkabroudová

MarcelaŠkabroudová

6. 15:00
16:30
  ManuelaDvorská

    ManuelaDvorská

 
7. 17:00
18:30

Dv.Klára   MarcelaŠkabroudová

Dv.Klára   MarcelaŠkabroudová

7. 16:30  18:00

Ra.Sabina ManuelaDvorská

Ra.Sabina   ManuelaDvorská

 
8. 18:30
20:00

Se.Kristína   MarcelaŠkabroudová

Se.Kristína   MarcelaŠkabroudová

8. 18:00 19:30

Gn.Boris   ManuelaDvorská

Gn.Boris   ManuelaDvorská

 
  20:00
21:30

___

___ 9. 19:30
20:15

ManuelaDvorská

ManuelaDvorská