LETNÍ KURZ 2018

 klavírní kurz pro studenty a dospělé

 

Vážení a milí zájemci.

 

Soukromá HARMONY klavírní škola pro Vás připravila nový intenzivní LETNÍ KURZ.

 

Počet hodin kurzu: 20 ( pondělí až pátek, 10 dní – 2 týdny)

 

ČERVENEC

  čas  9.07. - 13.07 16.07. - 20.7. Pozn.:
1. 8:00
9:30
     
2. 9:30
11:00
     
3. 11:00
12:30
     
4. 12:30
14:00
     
5. 14:00
15:30
     
         

SRPEN
  čas  20.08. - 24.08 27.08. - 31.8. Pozn.:
1. 8:00
9:30
     
2. 9:30
11:00
     
3. 11:00
12:30
     
4. 12:30
14:00
     
5. 14:00
15:30
     
         

Výuka probíhá každý den jako dvouhodinová lekce (2x 45 minut) pod vedením Manuely Dvorské, která, vyučuje hru na klavír a populární zpěv. 

 

Denní výuka bude v dopoledních hodinách. 

 

  • Student kurzu se naučí základy hry na klavír

  • Dokáže zahrát jednoduchou melodii s doprovodem a snadné klavírní skladby

  • Základy hudební teorie

  • Jevy z hudební teorie se vysvětlují vždy v návaznosti na studované písně a skladby

  • Součástí výuky je domácí příprava a úkoly, při kterých si student může ověřit, nakolik ovládá probíranou učební látku

  • Studenti jsou vedeni k maximálnímu proniknutí k hudební struktuře, aby v budoucnu byli schopni naučit se nové skladby zcela samostatně bez pomoci pedagoga

  • Individuální přístup ke studentům je samozřejmostí

Začínající klavírista si obstará Novou klavírní školu“ od Janžurové, Borové.

 

Počet hodin kurzu: 20 ( pondělí až pátek, 10 dní – 2 týdny)

Červenec: 9.07. - 20.7. 2018

Srpen: 20.08. - 31.8. 2018

Výuka probíhá každý den jako dvouhodinová lekce 

(2x 45 minut)

 

Cena kurzu: 5.000,- Kč,- (1 student ve vyučovací hodině)

 

Bližší informace a přihlášky na tel. č. 777655242

nebo na adrese erika.krtkova@gmail.com

 

https://www.harmony.cz

 

Těšíme se na Vás !