Koncert se sborem z USA

12.04.2011 19:46

 

v úterý 19. 4. 2011 společný koncert se sborem z USA v kostele sv. Salvátora

Začátek koncertu v 19.00 hodin